Poslanie spoločnosti
Spoločnosť Asphere, a.s. je poskytovateľom aplikačných systémov, realizuje analýzy, návrh, implementácie a technickú podporu prevádzky informačných systémov podľa špecifických požiadaviek svojich klientov.
Vďaka interným procesom pre riadenie projektov kompatibilným s metodológiou PRINCE2 poskytuje naša spoločnosť službu Projektový manažment a asistenciu pri zavádzaní procesov projektového manažmentu pre externé spoločnosti.

Základné informácie
Okrem návrhu, vývoja a implementácie, prevádzkuje naša spoločnosť vlastné informačné systémy a poskytuje pre svojich zákazníkov službu ich vzdialeného používania. Prevádzka informačných systémov je riadená metodológiou ITIL.

Systém manažérstva kvality
Naša spoločnosť splnila podmienky kontrolného auditu a získala certifikát ISO 9001:2015 v oblasti návrhu a vývoja informačných systémov na zakázku, poskytovania služieb prevádzky informačných systémov, ich prevádzky a podpory.
  
  

Partnerstvá a certifikáty
Spoločnosť Asphere je partnerom spoločnosti SAP a Oracle