Naše služby
  • Návrh a vývoj informačných systémov
  • Implementácia informačných systémov
  • Integrácia podnikových informačných systémov
  • Prevádzkovanie a prenájom informačných systémov
  • Služby zákazníckej podpory
  • Riadenie projektov (Projektový manažment)

Technická podpora

Služby technickej podpory sú poskytované našim zmluvným zákazníkom. Prístup k online službám technickej podpory v zmluvne dojednanom rozsahu je možný pre autorizované osoby po vyplnení prihlasovacieho formulára.

V prípade technických problémov s prihlásením nám pošlite Email.