Naše riešenia

ASP CT - Monitoring vozidiel, tvorba agendy o prevádzke motorových vozidiel a správa vozového parku  

ASP CT Komunikátor - Modul pre komunikáciu vodiča s dispečingom

ASP Dispečing - Podpora dispečingu vozidiel vrátane mimoriadnych a poistných udalostí

ASP DSD - Riadenie referenčných údajov, datawarehouse, archív dokumentov

ASP DV - Štatistické spracovanie dát formou tabuliek, grafov a máp 

ASP FM - Správa vozového parku

ASP PM - Riadenie projektov v súlade s metodikou PRINCE2

ASP Office - Riadenie projektovo / prevádzkovo orientovanej spoločnosti

Data Manager - Zber a grafické vyhodnotenie údajov o výrobe a spotrebe energií 

 

O2DS - Riadenie prevádzky taxislužby

 

IDZ03 - Identifikačné zariadenie učebne a trenažéra pre Autoškoly 

MZV03 - GPS monitorovacia zostava vozidla pre Autoškoly 

 

 

V prípade, ak máte záujem o podrobnejšie informácie, pošlite nám E-mail.